دفتر کارخانه گروه صنعتی SKG واقع در شهرک صنعتی شیراز با استفاده از خود محصول با هدف ارائه نمونه کار جهت مراجعین محترم رنگ آمیزی شد. در پیوست مجموعه ای از طرح های مورد استفاده در دفتر قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب